Objectiu: Fer públics els resultats i fer recomanacions a l’Administració.
Encàrrec a una empresa especialitzada en transport, muntatge, assistència i desmuntatge d’actes