Condicions, circumstàncies o requisits (per exemple, qualificacions, nivell educatiu, competències, destreses o experiència laboral o professional prèvia) que regeixen l’admissió de les persones a centres i programes d’educació i formació, així com la seua participació en els mateixos.