Capacitat d’una organització o d’una persona per adaptar-se a noves tecnologies, noves condicions de mercat i nous models de treball.