Associacions patronals i sindicals que participen en el diàleg social.

Nota:

La noció d’«interlocutor social» es va originar a França i Alemanya, i es va incorporar amb posterioritat al vocabulari de la UE; el diàleg social tripartit compta a més amb la participació de les autoritats públiques i la representació de la societat civil, ONG, etc.