Comparació sistemàtica entre la demanda actual i futura de competències i les competències realment disponibles amb la finalitat d’adoptar una estratègia de formació eficaç.

Nota:

L’anàlisi de les necessitats de formació es fonamenta en: (a) la identificació de les necessitats de competències; (b) l’avaluació de les competències reals de la mà d’obra; i (c) l’estimació del dèficit i l’escassetat de competències; L’anàlisi de les necessitats de
formació pot dur-se a terme a escala individual, corporativa, sectorial, nacional o internacional; l’anàlisi pot centrar-se en aspectes quantitatius o qualitatius (com el nivell i el tipus de formació), i ha de garantir una formació efectiva i eficient.