Aprenentatge adquirit per mitjà de l’execució reiterada d’una tasca, amb o sense instrucció prèvia, o aprenentatge adquirit per mitjà de la transformació del bagatge mental recorrent a la confrontació amb la realitat i que dóna lloc a nous coneixements i
competències.