Formació o aprenentatge formal, no formal o informal que pot abastar qualsevol aspecto de la vida personal, social o professional d’una persona i que pot dur-se a terme en qualsevol etapa de la vida.

Nota:

L’aprenentatge en tots els contextos de la vida constitueix una dimensió de l’aprenentatge permanent.