Tota activitat d’aprenentatge empresa en qualsevol momento de la vida d’una persona amb la finalitat de millorar els seus coneixements teòrics i pràctics, destreses, competències i qualificacions per motius personals, socials i professionals.