Adquisició de coneixements i competències mitjançant l’acompliment de tasques (seguit d’una reflexió) en un context professional, ja siga en el lloc de treball (en el marc de la formació en alternança, per exemple) o en un centre de formació professional.