Aprenentatge que té lloc en entorns organitzats i estructurats (per exemple, un centre d’educació o formació, o bé en el lloc de treball) i que es qualifica explícitament d’aprenentatge (quant als seus objectius, durada i recursos). L’aprenentatge formal és intencional des de la perspectiva de l’alumne i, en general, dóna lloc a la certificació.