Aprenentatge resultant d’activitats quotidianes relacionades amb el treball, la família o l’oci. Representa una modalitat d’aprenentatge que no està organitzada ni estructurada quant a objectius, durada o recursos. En la majoria dels casos, l’aprenentatge informal no és intencional des de la perspectiva de l’alumne.