Aprenentatge integrat en activitats organitzades però no qualificades explícitament d’activitats d’aprenentatge (quant a objectius didàctics, durada o recursos de formació). L’aprenentatge no és intencional des de la perspectiva de l’alumne.

Nota:

Els resultats de l’aprenentatge no formal poden validar-se i donar lloc a una certificació; l’aprenentatge no formal s’anomena en ocasions «aprenentatge semiestructurat».