Aprenentatge que confereix a l’alumne cert grau de flexibilitat quant a l’elecció de les matèries, el lloc, el ritme i el mètode aplicat.