Formació adquirida per mitjà de l’ús reiterat de determinades eines o equips, amb o sense instrucció prèvia.