Procés formatiu de llarga durada que alterna períodes en el lloc de treball amb uns altres en un centre d’educació o formació. L’aprenent està vinculat contractualment amb el centre de treball i percep una remuneració (salari o compensació). L’ocupador assumeix la responsabilitat d’impartir a l’aprenent una formació conduent a una professió específica.

Nota:

En francès i espanyol, el terme «aprenentatge» designa tant l’aprenentatge professional com el procés cognitiu d’aprendre; el denominat «sistema dual» alemany és un exemple d’aprenentatge professional.