Màxim nivell d’educació o formació aconseguit per una persona.

Nota:

Els assoliments educatius es mesuren:

  • pel que fa al programa educatiu més avançat conclòs amb èxit que sol acreditar-se mitjançant una qualificació reconeguda;
  • en funció dels nivells CINE o MEC.