Capacitat de la Formació Professional per a:

  • motivar les persones al fet que opten lliurement per la Formació Professional;
  • oferir qualificacions de qualitat que milloren les perspectives professionals;
  • persuadir les persones ocupadores que contracten a persones que posseesquen títols de formació professional.

Nota:

L’atractiu de l’FP depén de diversos factors:

  • el prestigi de l’FP i la seua posició d’igualtat amb altres vies educatives;
  • la flexibilitat de les vies d’educació i formació que permeta la mobilitat entre l’FP i l’educació acadèmica;
  • la qualitat de l’oferta d’FP;
  • la participació de les parts interessades, inclosos els interlocutors socials, en l’FP, l’orientació i l’assessorament.