Procés d’avaluació dels coneixements teòrics i pràctics, les destreses i les competències d’una persona conforme a criteris prèviament definits (resultats previstos, mesurament dels resultats assolits). En general, el procés d’avaluació sol anar acompanyat de la certificació.

Nota:

En anglès, el terme «assessment» fa referència, normalment, a l’avaluació de les persones, mentre que «evaluation» s’empra amb freqüència per designar l’avaluació dels mètodes o els serveis d’educació o formació.