Tecnologies que permeten el registre, emmagatzematge, recerca, processament, transmissió i difusió electrònics de dades.