Pas de l’etapa educativa o formativa a l’ocupació; abasta el període transcorregut entre l’eixida del sistema educatiu d’una persona i la seua incorporació al mercat de treball.

Nota:

La transició de l’educació al treball (itinerari d’integració, tipus d’ocupació —nivell i categoria— i durada) és complexa. La integració depèn de nombrosos factors (sexe, edat, qualificació, política d’ocupació, oferta d’orientació,etc.)