Mestra i Pedagoga. He treballat en Formació Professional des de 1984 a la Sdad. Coop. Juan Comenius, desenvolupant  diferents tasques: docent, tutora, orientadora, coordinadora de Formació en centres de treball, coordinadora d’FP Dual i Directora.

Cal augmentar la visibilitat i posar en valor els professionals formats a l’FP, reconeixent-los com a Tècnics i Tècnics Superiors. Cal també ampliar la connexió-cooperació entre les empreses i els centres educatius.