Lloc de naixement: 08/04/1978 València

Viu: Algemesí

Estudis: Llicenciat en Farmàcia (Universitat de València)

Treball: Treball durant 2 anys en Oficines de Farmàcia

Comence a treballar en Educació en Setembre 2006

Aprobe l’oposició de Professor Tècnic de FP Especialitat Procediments de Diagnòstic Clínic i Ortoprotèsic en 2008

Sempre he treballat en CIPFP (CIPFP Ausias March, CIPFP Mislata, CIPFP Batoi)

Durant 3 cursos Cap d’Estudis al CIPFP BATOI i durant 4 cursos Director CIPFP BATOI

“Hem de revisar l’empleabilitat dels nostre alumnat i adaptar els cicles a les necessitats de l’entorn i al mateix temps ajudar a que l’entorn millore”