Francesc Mezquita Patuel, nacut a Castelló de la Plana (1978) i llicenciat en Història per la Universitat de València l’any 2001, és actual director de l’IES Matilde Salvador de Castelló de la Plana, referència des de la seua creació en 1996 de les comarques castellonenques pel que fa als cicles de la família sanitària, així com el d’Obra civil i edificació. Actualment imparteix docència d’Economia i desenvolupa tasques per analitzar l’impacte de la formació reglada en les empreses que realitzen les FCT dins de l’àmbit dels cicles que imparteix.

Tenint en compte el ritme de canvi vertiginós que està experimentant el mercat laboral i el món de l’empresa en general, crec que els ensenyaments i els ensenyants de Formació Professional han de dotar-se d’eines que puguen acarar aquest ritme d’hiperconnectivitat i acceleració. Saber adaptar-se i situar els alumnes en aquest tipus de contextos per esdevenir profitosos i eficients és el repte fonamental de la formació professional.