Director de l’IES Veles e Vents del Grau de Gandia (20 grups de cicles formatius de les famílies d’Imatge i So i Serveis Socioculturals i a la Comunitat). Professor de Formació Professional de la especialitat d’Intervenció Sociocomunitària des de fa 18 anys i especialista d’Educació Infantil de la qual ha estat assessor de formació des del 93 fins l’any 2000 en CEP d’Alzira- la Ribera i el d’Ontinyent-La Vall d’Albaida. Des del 2006 forma part del consell assessor de la revista GUIX d’Infantil de l’editorial GRAÓ. Especialista en la metodologia d’Aprenentatge Servei  (ApS) en la Formació Professional on ha implementat diferents projectes.

Hauríem d’incidir en aspectes com: recomarcalització de l’oferta dels cicles formatius, formació del professorat de les diferents especialitats apropant-los a les necessitats detectades en l’actualitat, major implicació empresarial en la formació del nostre alumnat, millorar els recursos i materials disponibles als nostres centres i potenciar la innovació conjunta entre empreses i centres formatius.