Educador popular especialitzat en ensenyaments de formació professional.
Premi Manuel Castillo per la pau i el desenvolupament dels pobles.
Doctor en Cooperació al Desenvolupament amb premi extraordinari i Grau en Enginyeria.
Coordinador i formador per a programes educatius i per a l’ocupació de persones adultes a Equador i Espanya.
Participant en formació formal i no formal en l’elaboració de recursos educatius per a la inserció social de persones en risc d’exclusió, mitjançant la formació professional.
Col·laborador habitual d’organitzacions i entitats de treball, desenvolupament i cooperació, en els entorns educatius i de l’emprenedoria.
Autor de manuals i articles d’índole social i en l’entorn de inserció educativa i sociolaboral.

Per millorar la FP al nostre territori serà necessari treballar localment, amb totes les parts involucrades, on els centres educatius poden ser un dinamitzador local de primer ordre; encara que també cal que la dimensió es projecte globalment, amb contactes i funcionament en xarxes internacionals per part dels mateixos centres educatius.